Oracle Virtual Machine - virtualizacija za Oracle programsko opremo, Robert Korošec

Kratek opis:
Oracle VM je brezplačna virtualizacijska platforma namenje poslovnim okoljem s podarkom na Oracle poslovni programski opremi in na Oracle temelječih poslovnih aplikacijah. Oracle VM je osnovna virtualizacijska tehnologija za Oracle inženirske sistem,  kot so Oracle Exadata, Exalogic, Exalytics in Oracle Database Appliance. Oracle VM je zadnji verziji 3.3 pripravljen za  OpenStack integracijo in podpira vse sodobne Linux/Windows/Solaris  operacijske sisteme in procesorje.


Azure za spletne razvijalce, Bojan Vrhovnik

Kratek opis:
Ob hitrem tehnološkem napredku se je kompleksnost izvedbe aplikacije v današnjem času, povečala s potrebami po stalni povezljivosti, večnamenski komunikaciji ter hitrem pretoku informacij med različnimi viri. Pogledali si bomo, kaj nam Microsoft Azure ponuja in omogoča, ter na kakšen način lahko izkoristimo oblačno platformo sebi v prid.


VMware oblak: v koraku s časom, Oton Mikek

Kratek opis:
Ob poplavi tehnoloških rešitev se posameznik, oz. naročnik težko odloči za optimalno rešitev. Pogledali si bomo, kaj nam ponuja VMware na področju virtualizacije in oblakov za majhna, srednja ter velika okolja.


Red Hat CloudForms, Grega Bremec

Kratek opis:
Red Hat CloudForms je edinstveno enotno orodje za upravljanje zasebnih in hibridnih oblakov vrste IaaS, kar pomeni, da z njim lahko zgradimo, nadziramo in upravljamo svojo virtualizacijsko infrastrukturo in jo transparentno, ne glede na njeno poreklo, uporabimo kot del kapacitet lastnega, zasebnega ali hibridnega oblaka. V predavanju si bomo ogledali najpomembnejše lastnosti orodja in razkrili tudi ta del zgodbe o pravih integriranih okoljih, ki jih zadnja leta poznamo pod besedo "Cloud".


RHEV in oVirt v produkcijskem okolju, Roman Tomašič

Kratek opis:
Postavitvev RHEV okolja, na kaj moramo biti pozorni in kako naprej, ko je vse skupaj "zaključeno".


Openstack in Cloudstack v praktični uporabi / Docker in LXC kontejnerji, Davor Guttierrez

Kratek opis:
Openstack in manj znan Cloudstack, oba odprtokodna produkta za virtualizacijo sistemov. Vedno bolj uporabljana pri vseh ponudnikih oblakov po vsem svetu. Mi jih uporabljamo pri vsakdanjem delu. Namestitev obeh produktov je trivialna, toda na določenih nivojih namestitve lahko pride do napak. Na kratko bodo predstavljene karakteristike obeh produktov in možnost uporabe le teh, tudi za orkestracijo in povezavo z ostalimi virtualizacijskimi sistemi.

Pravijo, da je leto 2015 leto kontejnerjev. Docker in LXC kontejnerje uporabljamo v vsakdanjem delu tudi v produkcijskih okoljih. Preizkušamo ogromno odprtokodnih orodij za orkestracijo in administracijo sistemov z nameščenim Dockerjem in LXC kontejnerji. Odločili smo se za uporabo BTRFS datotečnega sistema s katerim izdelujemo varnostne arhive na enostavne načine. Pri nas so kontejnerji že realnost.


Programsko orodje za podporo izvedbi ocene tveganja po zahtevah standarda ISO/IEC 27001, Jernej Potočnik

Kratek opis:
Ocena tveganja je ena od najbolj pomembnih, pa tudi zahtevnih in obsežnih aktivnosti pri vzpostavitvi sistema varovanja informacij. Ocenjujemo, da predstavlja izvedba ocene tveganja več kot 50 % vsega vloženega truda. Ker je obvladovanje tveganj metodološko in izvedbeno zelo zapleteno, smo uporabili primerno programsko orodje za podporo izvedbi ocene tveganja. Uporaba programskega orodja nam je omogočila enostavno in učinkovito vrednotenje in obravnavo vseh relevantnih informacij o tveganjih, katerim smo v podjetju izpostavljeni, obenem pa nam je poenostavila delo in bistveno skrajšala čas trajanja projekta vzpostavitve sistema varovanja informacij.

© 2015 3 GEN d.o.o. Kontakt