8:00 - 8:30 Prihod udeležencev in registracija
8:30 - 8:40 Pozdravni nagovor
Noah Charney
8:40 - 8:50 Nagovor direktorja 3 GEN d.o.o.
8:50 - 9:20 Open Stack in CloudStack v praktični uporabi
Davor Guttierrez, 3 GEN d.o.o.
9:20 - 09:50 RHEV in oVirt v produkcijskem okolju
Roman Tomašič, 3 GEN d.o.o.
09:50 - 10:05 Odmor
10:05 - 10:35 Oracle VM – virtualizacija za Oracle programsko opremo
Robert Korošec, Oracle Slovenija
10:35 - 11:05 VMware oblak: v koraku s časom
Oton Mikek, FMC d.o.o.
11:05 - 11:35 Microsoft Azure za spletne razvijalce
Bojan Vrhovnik, Microsoft Slovenija d.o.o.
11:35 - 11:50 Odmor
11:50 - 12:20 Docker in kontejnerji - realnost leta 2015
Davor Guttierrez, 3 GEN d.o.o.
12:20 - 12:50 RedHat CloudForms
Grega Bremec, Softergee d.o.o.
12:50 - 13:20 Programsko orodje za podporo izvedbi ocene tveganja
Jernej Potočnik, KVALI.DAT d.o.o.
13:20 - 14:20 Kosilo
14:20 - 14:30 Nagradno žrebanje
14:30 Demo predstavitve in vprašanja

© 2015 3 GEN d.o.o. Kontakt